Articles by Hua Zhang (7)

Water Desorption Isotherm and its Thermodynamic Analysis of Glutinous Rice Flour

Hua Zhang, Yanhong Bai, Xuewei Zhao and Ruiqian Duan

American Journal of Food Technology 11 ( 4 ): 115 - 124 , 2016

Probing Water Desorption Mechanism of Glutinous Rice Flour with Four Theoretical Isotherm Models: A Comparative Study

Hua Zhang, Yanhong Bai, Xuewei Zhao and Ruiqian Duan

American Journal of Food Technology 11 ( 6 ): 264 - 272 , 2016

Influence of the Incorporation of Potato Granule on Quick-Frozen Dumpling Wrappers

Hua Zhang, Ruiqian Duan, Xuewei Zhao and Yanyan Zhang

American Journal of Food Technology 12 ( 4 ): 245 - 253 , 2017

Significant Anesthetic Effects of Butorphanol Combined with Propofol on Ultrasonic Bronchoscopy for the Elderly

Xiaoyun Guo, Hui Li, Hua Zhang, Jinhu Su, Mingzhi Hu, Yan Sun, Xiyan He and Gongxiao Wang

International Journal of Pharmacology 18 ( 3 ): 562 - 569 , 2022

Establishment and Characterization of a Yak Mammary Myoepithelial Cell Line (YMM)

Mingchao Hao, Ben Liu, Jiangfeng Fan, Mingliang Wang, Peng Chen, Xudong Gao, Hua Zhang and Sijiu Yu

Journal of Animal and Veterinary Advances 11 ( 7 ): 1028 - 1035 , 2012

Heat Shock Protein 90β1 Is Essential for Polyunsaturated Fatty Acid-induced Mitochondrial Ca2+ Efflux

Hua Zhang, Zhen-Hua Li, Michael Q. Zhang, Michael S. Katz and Bin-Xian Zhang

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 12 ): 7580 - 7589 , 2008

Regulation of Cardiac Specific nkx2.5 Gene Activity by Small Ubiquitin-like Modifier

Jun Wang, Hua Zhang, Dinakar Iyer, Xin-Hua Feng and Robert J. Schwartz

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 34 ): 23235 - 23243 , 2008