Articles by Wei Liu (26)

`Social evils` and harm reduction: the evolving policy environment for human immunodeficiency virus prevention among injection drug users in China and Vietnam

Theodore M. Hammett, Zunyou Wu, Tran Tien Duc, David Stephens, Sheena Sullivan, Wei Liu, Yi Chen, Doan Ngu and Don C. Des Jarlais

Addiction 103 ( 1 ): 137 - 145 , 2008

Moraxella catarrhalisExpresses an Unusual Hfq Protein

Ahmed S. Attia, Jennifer L. Sedillo, Wei Wang, Wei Liu, Chad A. Brautigam, Wade Winkler and Eric J. Hansen

Infection and Immunity 76 ( 6 ): 2520 - 2530 , 2008

Soundness Analysis of T-Restricted Interorganizational Logical Workflow Nets

Wei Liu, Yuyue Du and Haichun Sun

Information Technology Journal 8 ( 6 ): 821 - 829 , 2009

Modeling Multimedia Synchronization using Petri Nets

Wei Liu and Yuyue Du

Information Technology Journal 8 ( 7 ): 1054 - 1058 , 2009

A Fast Algorithm for Web Service Composition Based on Dynamic Description Logic

Wei Liu, Yu Yue Du, Bao Qi Guo, Chun Yan and Qiang Xu

Information Technology Journal 9 ( 6 ): 1150 - 1157 , 2010

A Temporal Description Logic for Reasoning about Action in Event

Wei Liu, Wenjie Xu, Dong Wang, Zongtian Liu and Xujie Zhang

Information Technology Journal 11 ( 9 ): 1211 - 1218 , 2012

Liver Protection Effect of Steamed Codonopsis lanceolata on Alcohol-induced Liver Injury in Mice and its Main Components by LC/MS Analysis

Shu-quan Xin, Zi Wang, Wei-Nan Hao, Xiao-Tong Yan, Qi Xu, Ying Liu, Wei Liu, Yan-Fei Li, Xin-Dian Li and Wei Li

International Journal of Pharmacology 15 ( 3 ): 394 - 402 , 2019

Correlation of Folic Acid Metabolism Gene Polymorphism with Maternal Delivery Outcomes and Neonatal Congenital Diseases During Pregnancy

Wei Liu, Jiehong Li, Jing Wang, Yeqing Su and Yachai Li

International Journal of Pharmacology 18 ( 5 ): 869 - 876 , 2022

Oxidative Stress Levels of Kunming Mice Following Short-Term Exposure to Volatile Organic Compounds (VOCs) Mixture

Fan Wang, Chonglei Li, Wei Liu and Yihe Jin

Journal of Animal and Veterinary Advances 11 ( 18 ): 3417 - 3426 , 2012

Identification and Characterization of the Duffy Antigen Receptor for Chemokines (DARC) Gene in Sichuan Golden Monkey (Rhinopithecus roxellanae)

Xiao-Hui Si, Yong-Fang Yao, Shuan-Ling Zhang, Wei Liu, Liang Zhou and Huai-Liang Xu

Journal of Animal and Veterinary Advances 11 ( 23 ): 4465 - 4471 , 2012

Pilot Study on Degradation of Classical Swine Fever Virus Nonstructural 2 Protein in Cells

Kang-Kang Guo, Qing-Hai Tang, Peng-Bo Ning, He-Lin Li, Wei Liu, Qi-Zhuang Lv, Wu-Long Liang, Zhi Lin, Cheng-Cheng Zhang and Yan-Ming Zhang

Journal of Animal and Veterinary Advances 12 ( 2 ): 234 - 241 , 2013

The Density of Active Burrows of Plateau Pika in Relation to Biomass and Allocation in the Alpine Meadow Ecosystems of the Tibetan Plateau

Feida Sun, Wenye Chen, Ye Qing, Lin Liu and Wei Liu

Journal of Animal and Veterinary Advances 13 ( 9 ): 598 - 607 , 2014

Prevalence of Helminths in Adult Pigs in Hunan Province, China

De-Ming Yin, Fen Li, Xi-Jun Wang, Yuan Lin, Zeng-Zai Liu, Ning-Bo Xia, Xiao-Feng Sheng, Ting Wang, Yi Liu and Wei Liu

Journal of Animal and Veterinary Advances 12 ( 12 ): 1123 - 1125 , 2013

Community Detecting in Bipartite Network Based on Principal Components Analysis

Wei Liu and Ling Chen

Journal of Applied Sciences 13 ( 13 ): 2421 - 2428 , 2013

Precision Study for Surface Tension Driven Self-assembly of Hingeless Structures

Lei Yang, Chunqing Wang and Wei Liu

Journal of Applied Sciences 13 ( 14 ): 2807 - 2812 , 2013

A Service Selection Method Based on Web Service Clusters

Wei Liu, Yu-Yue Du and Chun Yan

Journal of Applied Sciences 13 ( 24 ): 5734 - 5738 , 2013

Zinc (II) Removal from Aqueous Solution by Biosorption with Aerobic Granular Sludge

Jianbo Cai, G. Liu, Ye Tuo, Wei Liu and Duanwei Zhu

Journal of Applied Sciences 14 ( 8 ): 833 - 837 , 2014

The Error Correction Model and Empirical Study of Open-end Fund Scale in China Based on the Season Serial Data

Chun Yan, Wei Liu and Fang Li

Journal of Applied Sciences 14 ( 11 ): 1230 - 1233 , 2014

Analysis on Differences of Public Medical Institutions' Medical Expenses in Qingdao

Chun Yan, Yi-wei Qiu, Xin-min Liu and Wei Liu

Journal of Applied Sciences 14 ( 10 ): 1088 - 1092 , 2014

Intervention in Coal Mining Safety Production Supervision in China Based on the Principal-agent Model

Chun Yan, Xianghui Chen, Wei Liu and Yuan Tian

Journal of Applied Sciences 14 ( 18 ): 2079 - 2083 , 2014

Novel Genospecies of Borrelia burgdorferi Sensu Lato from Rodents and Ticks in Southwestern China

Chen-Yi Chu, Wei Liu, Bao-Gui Jiang, Ding-Ming Wang, Wei-Jia Jiang, Qiu-Min Zhao, Pan-He Zhang, Zhao-Xiao Wang, Guang-Peng Tang, Hong Yang and Wu-Chun Cao

Journal of Clinical Microbiology 46 ( 9 ): 3130 - 3133 , 2008

Preparation and characterization of single RE2O3–Mo secondary emission materials

Jinshu Wang, Wei Liu, Fei Gao, Zhiyuan Ren and Meiling Zhou

Solid State Sciences 11 ( 1 ): 85 - 90 , 2009

Total synthesis of (–)-renieramycin G from L-tyrosine

Xiang Wei Liao, Wei Liu, Wen Fang Dong, Bao He Guan, Shi Zhi Chen and Zhan Zhu Liu

Tetrahedron 65 ( 29 ): 5709 - 5715 , 2009

Protein Encoded by the AxinFu Allele Effectively Down-regulates Wnt Signaling but Exerts a Dominant Negative Effect on c-Jun N-terminal Kinase Signaling

Zailian Lu, Wei Liu, Huizhe Huang, Ying He, Ying Han, Yanning Rui, Yanhai Wang, Qinxi Li, Ka Ruan, Zhiyun Ye, Boon Chuan Low, Anming Meng and Sheng-Cai Lin

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 19 ): 13132 - 13139 , 2008

Molecular Identification of a Novel Mammalian Brain Isoform of Acyl-CoA:Lysophospholipid Acyltransferase with Prominent Ethanolamine Lysophospholipid Acylating Activity, LPEAT2

Jingsong Cao, Dandan Shan, Tracy Revett, Dongmei Li, Leeying Wu, Wei Liu, James F. Tobin and Ruth E. Gimeno

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 27 ): 19049 - 19057 , 2008

Structure Basis and Unconventional Lipid Membrane Binding Properties of the PH-C1 Tandem of Rho Kinases

Wenyu Wen, Wei Liu, Jing Yan and Mingjie Zhang

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 38 ): 26263 - 26273 , 2008