Articles by Wei Wei (40)

Multiple Hash Sub-Chains: Authentication for the Hierarchical Sensor Networks

Ang Gao, Wei Wei and Xiangrong Xiao

Information Technology Journal 9 ( 4 ): 740 - 748 , 2010

Scheduling Adjustment of Mac Protocols on Cross Layer for Sensornets

Wei Wei, Ang Gao, Bin Zhou and Yiduo Mei

Information Technology Journal 9 ( 6 ): 1196 - 1201 , 2010

Constructing Smoothing Information Potential Fields with Partial Differential Equations

Bin Zhou, Xiao-Lin Yang and Wei Wei

Information Technology Journal 9 ( 7 ): 1426 - 1430 , 2010

A New Approximation to Information Fields in Sensor Nets

Wei Wei, Bin Zhou, Ang Gao and Yiduo Mei

Information Technology Journal 9 ( 7 ): 1415 - 1420 , 2010

Cosine Theorem-based DV-Hop Localization Algorithm in Wireless Sensor Networks

Haibo Wu, Musheng Deng, Liaoliang Xiao, Wei Wei and Ang Gao

Information Technology Journal 10 ( 2 ): 239 - 245 , 2011

Adaptive Social Network Construction using Gaussian Mixture Model

Xin Guo, Yang Xiang, Qian Chen and Wei Wei

Information Technology Journal 10 ( 12 ): 2252 - 2259 , 2011

A p-Laplace Equation Model for Image Denoising

Wei Wei and Bin Zhou

Information Technology Journal 11 ( 5 ): 632 - 636 , 2012

A New Method on Partially Linear Autoregression Forecasting

Ang Wei, F.U. Chunyao and Wei Wei

Information Technology Journal 11 ( 6 ): 730 - 733 , 2012

Diffusion Model with Schwarz Method in Information Potential Field

Rongjian Li and Wei Wei

Information Technology Journal 11 ( 6 ): 725 - 729 , 2012

Study on an Improved Algorithm based on LEACH Protocol

Chunyao Fu, Wei Wei and Ang Wei

Information Technology Journal 11 ( 5 ): 605 - 612 , 2012

An Energy-efficient Data Aggregation Routing Algorithm in Wireless Sensor Networks

Liqun Shan, Jinkuan Wang and Wei Wei

Information Technology Journal 11 ( 10 ): 1463 - 1469 , 2012

Research on the Motion Estimation Algorithm in Video Coding

QuanFei and Wei Wei

Information Technology Journal 11 ( 11 ): 1660 - 1663 , 2012

Adaptive Control of Uncertain Unified Chaotic Systems

Wei Wei, Wang Jing, Zuo Min and Du Junping

Information Technology Journal 13 ( 6 ): 1126 - 1132 , 2014

A Novel Control System Design Based On Solid the PLC

Wei Wei, Jing Zhang, Hongye Li, Jie Hu, Wei Wang, Xiaoyan Yin, Feng Wang, Xin Song, Zhixiao Wang, Yongchao Wang, Peiyi Shen and Jiachen Geng

Information Technology Journal 12 ( 7 ): 1464 - 1467 , 2013

Detection and Analysis of Software Aging in a Service-Oriented J2EE Application Server

Meng Haining, Hei Xinhong, Liu Jianjun and Wei Wei

Information Technology Journal 12 ( 9 ): 1857 - 1862 , 2013

Analysis and Research of the RSA Algorithm

NaQi, Wei Wei, Jing Zhang, Wei Wang, Jinwei Zhao, Junhuai Li, Peiyi Shen, Xiaoyan Yin, Xiangrong Xiao and Jie Hu

Information Technology Journal 12 ( 9 ): 1818 - 1824 , 2013

Research of Data Quality Assurance about ETL of Telecom Data Warehouse

Sun Wei, Wei Wei, Jing Zhang, Wei Wang, Jinwei Zhao, Junhuai Li, Peiyi Shen, Xiaoyan Yin, Xiangrong Xiao and Jie Hu

Information Technology Journal 12 ( 9 ): 1839 - 1844 , 2013

Analysis of Wireless Link Characteristics in RFID Location-network

Junhuai Li, Guomou Zhang, Wei Wei, Zhixiao Wang and Jing Zhang

Information Technology Journal 12 ( 11 ): 2207 - 2212 , 2013

Drawing Clustered Graph Using Modular Decomposition Tree

Wan-Yu Deng, Kai Zhang, Qing-Hua Zheng and Wei Wei

Information Technology Journal 12 ( 8 ): 1491 - 1501 , 2013

A Bilateral Bargaining Scheme under Incomplete Information for Dynamic Spectrum Access

Xiaoyan Yin, Miao Pan and Wei Wei

Information Technology Journal 13 ( 2 ): 260 - 268 , 2014

Measuring the Mobile App Market: A Complex Network Approach

Xiao Xia, Xiaodong Wang, Wei Wei and Xingming Zhou

Information Technology Journal 12 ( 11 ): 2090 - 2100 , 2013

A Job Scheduling Policy based on the Job-classification and Dynamic Replica Mechanism

Yan Qiang, Yue Li, Wei Wei, Bo Pei, Juanjuan Zhao and Hui Zhang

Information Technology Journal 13 ( 3 ): 501 - 507 , 2014

A New Wavelet-based Research and Implementation for Open Packaging Conventions

Juanjuan Zhao, Guohua Ji, Wei Wei, Jin Wang, Yongxing Liu, Quan Wang and Yan Qiang

Information Technology Journal 13 ( 1 ): 118 - 125 , 2014

Apps at Hand: An Intelligent Mobile User Interface for Fire Recognition Algorithm

Yan Qiang, Yue Li, Wei Wei and Juanjuan Zhao

Information Technology Journal 13 ( 1 ): 12 - 21 , 2014

A DC Converter Based on the Modular Redundancy Design

Tao Yan and Wei Wei

Information Technology Journal 13 ( 1 ): 193 - 196 , 2014

Research of Network Properties and Power Consumption on THIN

Baojun Qiao, Shengbin Liang and Wei Wei

Information Technology Journal 13 ( 4 ): 795 - 800 , 2014

Application of Peer-to-peer Data Transmission Mode in the WebGIS

Hua Yang, Zhou-Fang Li and Wei Wei

Information Technology Journal 13 ( 5 ): 948 - 953 , 2014

Mechanism Research of Train Longitudinal Impulsion Based on the Brake Emulation of High-speed Freight Train

Zhang Jun, Wei Wei and Zhang Yuan

Information Technology Journal 12 ( 19 ): 5356 - 5361 , 2013

Enhanced Boundary Detection Method Based on Canny Theory

J. Juan Zhao, Jin Wang, Wei Wei, Xiao Min Chang and Bo Pei

Information Technology Journal 12 ( 22 ): 6723 - 6728 , 2013

Toward Automatic Analyzing Statechart with Petri Net

Ma Wei-gang, Cao Yuan, Wei Wei, Lu Wei, Ma Jian-feng and Hei Xin-hong

Information Technology Journal 12 ( 23 ): 7289 - 7296 , 2013

Research on Classified Protection-based Security Construction for University Information Systems

Chunling Wu, Hehua Li and Wei Wei

Information Technology Journal 12 ( 24 ): 7930 - 7937 , 2013

Discourse Anaphora Resolution Strategy Based on Syntactic and Semantic Analysis

Yan Qiang, Ruiliang Ma and Wei Wei

Information Technology Journal 12 ( 24 ): 8204 - 8211 , 2013

Research on the Security of Computer Platforms HMM-based Fault Diagnosis

M.A. Wei-Gang, C.A.O. Yuan, Wei Wei, Lu Wei, M.A. Jian-Feng and H.E.I. Xin-Hong

Information Technology Journal 12 ( 24 ): 8686 - 8695 , 2013

Instance Analysis of Social Network Based Ucinet Tool

Hua Yang, Zhou-Fang Li and Wei Wei

Information Technology Journal 13 ( 8 ): 1532 - 1539 , 2014

Computerized Distinction of Improved Fuzzy Support Machine for Imageology Character of Benign and Malighant Pulmonary Nodules

Yan Qiang, Bo Pei, Wei Wei, Jianfeng Yang and Juanjuan Zhao

Information Technology Journal 13 ( 10 ): 1716 - 1722 , 2014

Analysis of Heavy Metal Pollution in Urban Topsoil

Yalin Miao, Xin Ji, Wei Wei and Wen Wen

Information Technology Journal 13 ( 9 ): 1577 - 1590 , 2014

A Real-Time Electric-Power Monitoring and Wireless Transmission System Based on the Internet of Things

Wei Wei, Xiang Li, Bin Zhou, Hongfang Zhou, Peiyi Shen, Lei Wang and Jing Zhang

Information Technology Journal 13 ( 9 ): 1662 - 1667 , 2014

Image Segmentation with Partial Differential Equations

Bin Zhou, Xiao-Lin Yang, Rui Liu and Wei Wei

Information Technology Journal 9 ( 5 ): 1049 - 1052 , 2010

Customizable WEB UI of Based On Templates

LiQun Shan, Wei Wei and Yanchang Liu

Information Technology Journal 9 ( 8 ): 1677 - 1681 , 2010

Borna Disease Virus P Protein Affects Neural Transmission through Interactions with Gamma-Aminobutyric Acid Receptor-Associated Protein

Guiqing Peng, Yan Yan, Chengliang Zhu, Shiqun Wang, Xiaohong Yan, Lili Lu, Wei Li, Jing Hu, Wei Wei, Yongxin Mu, Yanni Chen, Yong Feng, Rui Gong, Kailang Wu, Fengmin Zhang, Xiaolian Zhang, Ying Zhu and Jianguo Wu

Journal of Virology 82 ( 24 ): 12487 - 12497 , 2008