Articles by Jing Wang (17)

Genetic Characterization of Canine Parvovirus Isolates From Beijing of China Between 2009 and 2011

Jing Wang, Li-Jun Shi, Peng Wang, Zhan-Zhong Zhao, Miao-Miao Gong, Gang Li, Wei-Feng Yuan and Hong-Fei Zhu

Agricultural Journal 8 ( 2 ): 60 - 65 , 2013

Two Novel Coding SNPs of SREBP1c Gene are Associated with Body Weight and Average Daily Gain in Bovine

Yongzhen Huang, Enping Zhang, Jing Wang, Yongtao Huai, Xianyong Lan, Liang Ma, Zhuanjian Li, Gang Ren, Fuying Chen, Chuzhao Lei, Juqiang Wang and Hong Chen

Animal Biotechnology 21 ( 3 ): 170 - 178 , 2010

Relations Between GDF9, Zar1, Mater and DNMT1 Gene Relative mRNA Abundance and Oocytes Quality of Ovine Oocytes

Jiapeng Lin, Liqin Wang, Yuncheng Zhao, Min Hou, Jing Wang and Juncheng Huang

Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 7 ( 9 ): 868 - 875 , 2012

Factors Influencing Social Networking Website Loyalty

Jing Wang

Information Technology Journal 12 ( 3 ): 545 - 547 , 2013

Beneficial Effects of Lipoic Acid on Post-burn Hypertrophic Scarring Model

Chunhu Zhao, Lingyun Dai, Jing Wang, Yu Jian, Zujun Mei, Xufeng Pei, Xiaoqing Xiong, Wensheng Yuan and Fengxue Wu

International Journal of Pharmacology 14 ( 5 ): 733 - 739 , 2018

Correlation of Folic Acid Metabolism Gene Polymorphism with Maternal Delivery Outcomes and Neonatal Congenital Diseases During Pregnancy

Wei Liu, Jiehong Li, Jing Wang, Yeqing Su and Yachai Li

International Journal of Pharmacology 18 ( 5 ): 869 - 876 , 2022

Association Between Lambing Performance and Reproductive Hormones in Mongolian and Poll Dorset Ewes

Jing Wang, Liping Zhang, Jianping Wu, Jianlei Jia and Qiang Ding

Journal of Animal and Veterinary Advances 12 ( 12 ): 1089 - 1094 , 2013

Eukaryotic Expression of Functionally Active Recombinant Porcine Toll-Like Receptor 5 from Flp-In-293 Cells

Xilong Kang, Xiaolin Sun, Qiuchun Li, Jing Wang, Zhiming Pan and Xinan Jiao

Journal of Animal and Veterinary Advances 13 ( 4 ): 267 - 273 , 2014

Effect of Supplemental Drinking Boron on Morphology of African Ostrich Cerebrum

Xinting Zheng, Kemei Peng, Juan Tang, Wei Wang, Ke Xiao, Daiyun Zhu, Shun Lu, Keli Yang, Jing Wang, Pengpeng Sun and Min Chen

Journal of Animal and Veterinary Advances 13 ( 8 ): 496 - 502 , 2014

Mixed Dispatch Rule for Single Machine Total Weighted Tardiness Problem

Aihua Yin and Jing Wang

Journal of Applied Sciences 13 ( 21 ): 4616 - 4619 , 2013

Bifunctional Role of Rev-erbα in Adipocyte Differentiation

Jing Wang and Mitchell A. Lazar

Molecular and Cellular Biology 28 ( 7 ): 2213 - 2220 , 2008

Tunable erbium doped fiber ring laser using fiber Bragg grating-assisted add-drop filter

Jian Li, Jing Wang, Weiwei Jiang, Xiaowei Dong, Li Pei and Shuisheng Jian

Optics Communications 282 ( 15 ): 3136 - 3139 , 2009

Land Use Changes of an Aeolian-Loessial Soil Area in Northwest China: Implications for Ecological Restoration

Yu-Fu CHEN, Yan-Sui LIU, Jing WANG, Jian-Ping YAN and Xu-Dong GUO

Pedosphere 19 ( 3 ): 356 - 361 , 2009

Sensitivity and complex impedance of nanometer zirconia thick film humidity sensors

Jing Wang, Mei-Ying Su, Jin-Qing Qi and Ling-Qian Chang

Sensors and Actuators B: Chemical 139 ( 2 ): 418 - 424 , 2009

A Novel CCCH-Zinc Finger Protein Family Regulates Proinflammatory Activation of Macrophages

Jian Liang, Jing Wang, Asim Azfer, Wenjun Song, Gail Tromp, Pappachan E. Kolattukudy and Mingui Fu

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 10 ): 6337 - 6346 , 2008

Biophysical Characterization of O-Glycosylated CD99 Recognition by Paired Ig-like Type 2 Receptors

Shigekazu Tabata, Kimiko Kuroki, Jing Wang, Mizuho Kajikawa, Ikuo Shiratori, Daisuke Kohda, Hisashi Arase and Katsumi Maenaka

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 14 ): 8893 - 8901 , 2008

Smad4-dependent TGF-β Signaling Suppresses RON Receptor Tyrosine Kinase-dependent Motility and Invasion of Pancreatic Cancer Cells

Shujie Zhao, Sudhakar Ammanamanchi, Michael Brattain, Lin Cao, Amalraj Thangasamy, Jing Wang and James W. Freeman

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 17 ): 11293 - 11301 , 2008